SPECJALIZACJA

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze osób prywatnych, organizacji non profit oraz uczestników obrotu gospodarczego, w tym w szczególności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek prawa handlowego. Dodatkowo kancelaria zajmuje się wszelkim sprawami z zakresu prawa oświatowego.
 • osoby prywatne

  Kancelaria udziela wsparcia prawnego w sprawach cywilnych na etapie zawierania umów i prowadzenia negocjacji oraz zajmuje doradzaniem przy podejmowaniu przez klientów czynności prawnych. Proponuje również reprezentacje w toku postępowań sądowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych jak i na etapie wykonania orzeczeń sądowych. Dodatkowo kancelaria zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa pracy. Współpraca odbywa się poprzez zlecenie prowadzenia konkretnej sprawy.

 • organizacje non profit

  Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem dokumentów statutowych, rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, obsługą bieżącej działalności organizacji (przygotowanie i prowadzenie spotkań organów, analiza umów, przygotowanie opinii prawnych, prowadzenie rozmów i negocjacji) oraz reprezentacja w toku postępowań sądowych. Współpraca odbywa się bądź w formie stałej obsługi organizacji, bądź w celu wykonania określonych czynności.

 • podmioty obrotu gospodarczego

  Kancelaria udziela wsparcia prawnego osobom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą oraz podmiotom takową działalność już prowadzącym. W szczególnością Kancelaria zajmuje się przygotowaniem dokumentów rejestracyjnych, przygotowaniem wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorców oraz wsparciem w postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowych a także reprezentacją w toku postępowań sądowych. Dodatkowo Kancelaria zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu ochrony własności przemysłowej. Współpraca z przedsiębiorcą nawiązana jest bądź w celu wykonania określonych czynności bądź w formie stałej obsługi prawnej.

 • odszkodowania od lotniska

  Zespół Kancelarii specjalizuje się również w sprawach związanych z uzyskaniem odszkodowań za hałas lotniczy (odszkodowania od lotniska). Adwokat Daniel Kirchner zajmuje się odszkodowaniami za hałas lotniczy od 2005 roku. Reprezentował skutecznie klientów domagających się odszkodowań w obszarze ograniczonego użytkowania, wynikających z istnienia portów lotniczych Poznań-Krzesiny i Poznań-Ławica. Doświadczenie zdobyte w sądach wszystkich instancji pozwala mu skutecznie reprezentować interesy klientów.

 • znaki towarowe

  Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii jest ochrona praw własności przemysłowej. Adwokat Daniel Kirchner jest pełnomocnikiem w Polsce właściciela jednego z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych w branży TSL. Przez prawie 10 lat współpracy podjął kroki w celu ochrony znaku towarowego w setkach przypadków. Praktyczne informacje na temat mechanizmu fałszowania znaków towarowych pozwalają Kancelarii skutecznie przeciwdziałać i zapobiegać takim naruszeniom. Ponadto Kancelaria zajmuje się również obsługą klientów w procesie rejestracji znaków towarowych.

 • międzynarodowa obsługa prawna

  Kancelaria zajmuje się wdrażaniem międzynarodowych usług prawnych, w szczególności w zakresie przygotowania umów, negocjacji i rozwiązywania sporów na etapie poprzedzającym wniesienie powództwa. Kancelaria ma również doświadczenie w zakresie windykacji międzynarodowej. Zakres świadczonych usług obejmuje także wykonywanie wyroków polskich sądów za granicą we współpracy z kancelariami partnerskimi, w szczególności we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Łotwie, Słowacji, Chinach, Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

SZYBKI KONTAKT

Zadzwoń do nas
61 22 562 54

JAK DO NAS TRAFIĆ