Kirchner Kancelaria

POLITYKA PRYWATNOŚCI W KANCELARII ADWOKACKIEJ DANIEL KIRCHNER

 1. Administratorem danych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Kirchner z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Augustyna Szamarzewskiego 13/15 C-1, NIP 7792148502, REGON 302472975.
 2. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z kancelarią, a w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państwa Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię Adwokacką Daniel Kirchner jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 7. W przypadku zawarcia umowy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie jej nie zawarcie.
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Kancelarii Adwokackiej jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@kirchnerkancelaria.pl

SZYBKI KONTAKT

Zadzwoń do nas
61 22 562 54

NASZA KANCELARIA

 • Nasza kancelaria
 • Nasza kancelaria
 • Nasza kancelaria
 • Nasza kancelaria